ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ TICKETSTREAM
Shromažďování a použití osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje, které mohou být použity k jednoznačné identifikaci nebo kontaktování jednotlivé osoby. Můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů kdykoliv jste v kontaktu s Ticketstream nebo její pobočkou. Ticketstream a její pobočky mohou navzájem sdílet osobní informace s sebou a používat je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Mohou je také kombinovat s jinými informacemi za účelem dodávání a zlepšování našich produktů, služeb, obsahu a propagace. Zde jsou některé příklady typů osobních informací, které Ticketstream může schraňovat a a jak je můžeme používat.

Vaše registrace. Jaké osobní údaje shromažďujeme. Když si vytváříte Ticketstream ID, koupujete E-Ticket nebo Ticketcard nebo se účastníte on-line průzkumu, můžeme shromažďovat různé informace, včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, kontaktních preferencí a informací o kreditní kartě. V případě, že sdílíte váš obsah s rodinou a přáteli za použití produktů Ticketstream, posílat dárkové certifikáty a produkty nebo zvete ostatní, aby se k vám přidali na fóru Ticketstream, může Ticketstream shromažďovat informace, které o těchto lidech poskytnete, jako jsou jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Jak používáme vaše osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme nám umožňují vás informovat o nejnovějších produktech Ticketstream, aktualizacích softwaru, a nových akcích. Pomáhá nám to také zlepšovat naše služby, obsah a reklamu. Pokud nechcete být v našem mailingovém seznamu, můžete se z něj kdykoliv odhlásit pomocí odkazu v našem newsletteru. Občas můžeme použít vaše osobní údaje pro odeslání důležitých upozornění, jako např. komunikace o nákupech a změnách našich podmínek a pravidel. Protože tyto informace jsou důležité pro vaši interakci s Ticketstream, nemůžete se z této komunikace odhlásit. Můžeme také Vaše osobní údaje použít pro vnitřní účely, jako jsou audity, analýzy dat, a výzkumy pro zlepšení produktů, služeb a komunikace se zákazníky Ticketstream. Vstoupíte-li do sázky, soutěže nebo podobné propagace, můžeme použít Vámi poskytnuté informace pro spravování těchto programů.

Shromažďování a použití neosobních údajů. Shromažďujeme také jiné než osobní údaje: údaje v podobě, která neumožňuje přímou souvislost s žádnou konkrétní osobou. Můžeme shromažďovat, používat, převádět, a zveřejnit neosobní údaje pro jakýkoliv účel. Níže jsou uvedeny některé příklady neosobních údajů, které shromažďujeme a jak je můžeme použít: Můžeme shromažďovat informace, jako je povolání, jazyk, PSČ, předčíslí, unikátní identifikátor zařízení, místo a časovém pásmu, kde je produkt Ticketstream používán, abychom lépe porozuměli chování zákazníků a mohli zlepšovat naše produkty, služby a propagaci. Pokud spojujeme neosobní informace s osobními informacemi, budou kombinované informace považovány za osobní informace tak dlouho, doku zůstanou kombinované.

Prozrazení třetím osobám. Občas Ticketstream může některé osobní informace zpřístupnit strategickým partnerům, kteří spolupracují s Ticketstream při poskytování produktů a služeb nebo které pomáhají Ticketstream oslovovat zákazníky. Ticketstream sdílí osobní informace se společnostmi, které poskytují služby, jako je zpracování informací, poskytnutí úvěru, plnění objednávek zákazníků, dodávání produktů zákazníkům, řízení a zlepšování zákaznických dat, poskytování služeb, posuzování Vašeho zájmu o naše produkty a služby a provádění zákazníckých výzkumů nebo průzkumů spokojenosti. Tyto společnosti jsou povinny chránit vaše informace a mohou být umístěny kdekoliv, kde funguje Ticketstream.

Ochrana osobních údajů. Ticketstream dodržuje bezpečnostní opatření - včetně administrativních, technických a fyzických opatření - na ochranu osobních údajů proti ztrátě, odcizení, zneužití, stejně jako před neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním a zničením.

Přístup k osobním údajům Můžete pomoci zajistit, aby vaše kontaktní údaje a preference byly přesné, úplné a aktuální tak, že se přihlásíte ke svému účtu na www.ticketstream.cz. Přístup, opravy nebo žádosti o vymazání mohou být prováděny prostřednictvím stejného přístupu k vašemu účtu.


©TICKETSTREAM. Všechna práva vyhrazena.
O TICKETSTREAM | Ochrana osobních údajů v síti Ticketstream | Kontaktujte nás | Pravidla a podmínky. Časté dotazy |